Mercui, 13.09.2023 da res 20:51-21:03 (Canal 113)

La dlijia de Ospedà è dedicada a San Micurá, a San Blaje y a San Tone Abat y ala gnüda fata sö tl 1226 dlungia n ospize por viandanc y pelegrins, sön la strada de Alemagna, la strada che da vedlamënter inca coliëia Aunejia cun i Paisc Todësc. La dlijia è de proprieté dla Regola alta de Larieto, che mët a jí deboriada cun la Regola alta de Anbrizola na prozesciun da d’aisciöda y da d’altonn por perié che la sajun sön les munts vais bun y por rengrazie de na bona racoiüda.
N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt