Martes, 02.07.2019 da res 20.50-21.02 (Canal 103 DDT)

Miec da sëui o adum cun d’autri?

Sëuraviver tla montes ulova zacan dì ti vester a na vita che ne te scincova net nia: duc messova dant o do ciafië cun frëit, stënta y fadia. Pudëi se lascé sun l aiut dla comunità fova perchël nia mé mpurtant, ma debujën. La regoles de Ampëz ie n bon ejëmpl de coche la jënt se à metù adum, ti seguran a duc l dërt de adurvé pastures, bosc y ega, stavardan la natura per chëi che vën do. Chësta y autra esperienzes de coche la jënt se mët adum per l bën de duc.

Program de Elisabeth Kostner.
A cura de Anna Mazzel